Rezultati EHTML ZOI ankete u verziji 1.0

Na ovoj strani nalaze se rezultati prve verzije EHTML ZOI ankete, predstavljeni Internet populaciji Srbije u grafikonima koji slede. Detaljnije analize će, shodno našim mogućnostima i rezultatima sadašnje verzije ankete, biti naknadno objavljene.