Make your own free website on Tripod.com

MEJLOHOLIZAM (eng. EMA - E-Mailaholic)

Mejloholizam je oblik zavisnosti od Interneta koji se odnosi na preteranu zavisnost od elektronske pošte. Definisano je pet grupa mejloholizma, i to:

Prva grupa

Znate li vi uopšte šta je elektronska pošta? Gotovo smo sigurni da pred praznike kupujete one šarene čestitke... Koristite papir i olovku da bi komunicirali na velike daljine za rodbinom, voljenom osobom ili prijateljima, a elektronska pošta je verovatno neka najnovija glupost koju su izmislili da bi se narugali vašem lepljenju poruka po frižideru.

U životu nemate ničeg važnijeg od porodice i prijatelja. Filter? Ima za ulje, gorivo, u cigaretama... Ima i za kafu filterušu.

Vaše je mišljenje da su pripadnici četvrte grupe... čudni... dok bi one iz pete grupe trebalo proglasiti kao lude.

Druga grupa

Pisanje poruka Vam je milije od kucanja istih, ali ste makar svesni toga da i elektronska pošta ima svojih prednosti.

Imate dosta vremena za porodicu i prijatelje. Umete da uradite prosta podešavanja filtera, ali ih imate samo nekoliko, jer ne primate mnogo poruka.

Treća grupa

Bližite se tački bez povratka, od koje Vas deli samo nekoliko mejling lista. Samo napred! Ipak, imajte na umu da vas članovi porodice možda već smatraju za komad nameštaja. Pisanje poruka je mnogo dosadnije od kucanja istih, mada ste još uvek u stanju da napišete nešto, i da to bude čitljivo.

Nalazite se u savršenoj ravnoteži između porodice, prijatelja, Interneta, i stvarnog života. Vaš sistem filtera je popriličan, i _odnosi_ se na mnoge druge korisnike. Na sedalu vaše računarske stolice se pojavljuju prve udubine.

Članovi četvrte grupe su Vam idoli, dok one iz pete grupe smatrate za prave prirodne retkosti.

Četvrta grupa

Vi ste divan primerak Emajloholičara. Savršenstvo je samo par poruka daleko. U stanju ste da u vanrednim situacijama napišete nešto, ali samo štampanim slovima. Pisanih slova se ni ne sećate.

Članovi uže porodice moraju da Vam pošalju poruku da bi vas obavestili da je večera gotova. Zaboravljate imena prijatelja koji nemaju elektronsku adresu. Vaši filteri su toliko složeni, da će se u njima izgubiti svi osim najzalupanijih digitalnih krelaca. Ozbiljno ste izlizali stolicu. Često i refleksno, prsti će Vam se postaviti u položaj za pritiskanje kombinacije tastera kojom se zadaje komanda za proveru pošte.

Ostali korisnici će Vas se sećati godinama, jer su vaše poruke razbacane nadugačko i naširoko, po brojnim mejling listama i njihovim arhivama, kojima će se često pristupati u budućnosti...

Oni iz pete grupe su za Vas polubogovi!

Peta grupa

Vi ste potpuni mejloholičar; nepopravljiv, nepromenljiv; predstavljate sve što znači mejloholizam. Drugi mejloholičari Vas smatraju za blistavo svetlo na kraju tunela. Bez sumnje, Vaš ISP je samo zbog vas uložio neverovatne pare zarad proširenja linka.

Ne možete da verujete da je neko u stanju da piše olovkom. S naporom se sećate imena članova porodice bez elektronske adrese, dok u komunikaciji s prijateljima ne koristite njihova imena, već elektronske adrese. Vaš podsistem filtera je toliko složen, da je gotovo samosvestan. Tipovi iz NASA će zasnovati svoj sledeći sistem neuronskih mreža na Vašim filterima... čim ih protumače... Nedavno ste nabavili novu stolicu... koja li beše po redu? Prsti su Vam u trajnom grču, u položaju kojim se zadaje komanda za proveru pošte preko tastature.

Budite ponosni. Vi ste bog nad bogovima. Nikada se neće reći da je Vaše postojanje na Internetu protraćeno... Vaši postovi su zapamćeni za večnost u arhivama svih mejling lista na svetu...


Originalni tekst na engleskom smo dobili od osobe koja se predstavlja kao ANT-ilic [trenutno u vojsci].